• Necati Yalçın Proje Ofisi 2006 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi Necati Yalçın tarafından Kayseri’de kurulmuştur. 2010 yılında hayatını Mimar Müşerref Yalçın’la birleştirmiştir. Necati Yalçın Proje Ofisi Mimarlık, Mühendislik ve Kentsel Dönüşüm alanlarında projeler yapmaktadır. 2006 yılından günümüze kadar geçen sürede nitelikli, zamana direnen ve dikkatle tasarlanmış projelere imza atmıştır. Kullanıcıyı ve mekanı tasarımın merkezine koyan, kullanıcılarının yaşam standartlarını yükseltebilecek tasarımlar geliştirmeyi hedeflemiştir. Necati Yalçın Proje Ofisinde prensip olarak işveren odaklı projeler tasarlanmaktadır. Her proje için öncelikle işverenin hedefleri ve mevcut durumda talep edilen ve gelecekte de talep edilebilecek ihtiyaç programları dikkate alınmaktadır. Tasarımlara çok sayıda etüd ve işverenlerle yapılan görüşmeler sonucunda ulaşılmaktadır. Ön anlaşma sürecinde birçok etüd ve cephe çalışması birlikte yapılmaktadır. Proje geliştirme sürecinde ise işverenden alınan geri dönüşlerle ana yaklaşım tespit edilip, kullanıcının gereksinimlerini karşılayan, yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen, yapı ekonomisini dikkate alan ve bireyin yaşantısında oluşabilecek tüm senaryolar düşünülerek tasarımlar ortaya konulmaktadır.

    Necati Yalçın Proje Ofisi, tasarım ve uygulamaları bütüncül olarak ele almakta olup, proje koordinasyonları arasındaki kopukluklardan kaynaklı hataları minimum’a indirgemek amacıyla Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik projelerini aynı ofis içerisinde yürütmektedir.

    Her projeyi kendi bağlamı içerisinde ele alan ve o bağlama değer katabilecek yenilikçi mimari çözümler üreten firmamız yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli projelerin hayata geçirilmesine yardımcı olmuştur.

    Her yeni projede sürekli kendisini geliştiren yapısı ile bir adım ileri gitmeyi, değişime ve gelişime paralel olarak tamamlamış olduğu projelerle Yurtiçinde ve Yurtdışında marka bir proje ofisi olmayı hedeflemektedir.

    Bu vizyonlar ile Necati Yalçın Proje Ofisi, kuruluş tarihi olan 2006 yılından günümüze kadar 1.500.000 m² inşaat alanının projelendirilip hayata geçirilmesinde rol almıştır.